Το Τμήμα Εθνικής Πολιτικής και Διαπεριφερειακών Σχέσεων της Μόσχας αναπτύσσει και υλοποιεί την κρατική πολιτική στον τομέα των διακρατικών σχέσεων, των διαπεριφερειακών σχέσεων, της αλληλεπίδρασης με τις θρησκευτικές ενώσεις.

Yagrek – ενώνει, τους Ελλήνες και των φιλελλήνες σε όλο τον κόσμο, και αυτός είναι ο κύριος στόχος του έργου. Το Yagrek έγινε η μεγαλύτερη σε απευθείας σύνδεση πύλη της ελληνικής διασποράς στη Ρωσία

Ως δημόσιος οργανισμός που ιδρύθηκε από μια μικρή ομάδα νέων ανθρώπων, θέσαμε τους στόχους μας για τη διατήρηση του πολιτισμού, τη μελέτη της ιστορίας, τη διατήρηση της γλώσσας των Ποντιακών Ελλήνων στη Ρωσία.

Επίσημος φορέας εκμετάλλευσης του φεστιβάλ ελληνικού πολιτισμού "Ακρόπολις"

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης "YAGREK"