Τοποθεσία

Κήπος της πόλης της Μόσχας “Το Ερμιτάζ”

127006 Μόσχα, Karetny ryad, σπίτι 3